Yozgat Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29/ 2. maddesi hükmü  (Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir) gereği; 21.01.2020 ve 04.02.2020 tarihli Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı silinen  öğrenci listesi için TIKLAYINIZ.

05.02.2020 15:00