Yozgat Bozok Üniversitesi

MİSYON VE VİZYON

 

MİSYON

Toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak ve ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, evrensel değerde bilgi üretecek donanımlı ve nitelikli bilim insanı yetiştirmek,Eğitim-Öğretim Standartları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde etkin kurum haline gelmektir.

VİZYON

Sosyal Bilimler alanında tüm ülkeler tarafından akredite edilen programlar açarak, Uluslararası standartlar ve eğitim-öğretim kuruluşlarının uygulamalarını takip ederek işbirliği içerisinde çağdaş bilimsel bilgiye ulaşmak, bilgi gücünü ve kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya çalışmak, mevcut yapıyı geliştiren ve sorunlara çözüm üretebilen uluslar arası standartlara sahip elemanlar yetiştirmektir.